Acordul de parteneriat GAL

 

În noiembrie 2017, membrii ai opt GAL-uri, create de actorii locali cu asistența SARD, au semnat acorduri formale de parteneriat, care reprezintă baza activității lor comune.

Părțile semnatare includ reprezentanții societății civile, administrației publice locale și ai agenților economici, au misiuni comune și doresc să coopereze în domenii de interes comun, în scopul eficientizării activităților în procesele de dezvoltare și îmbunătățirii nivelului de trai al comunităților locale. În acest scop, cu suportul inițial din partea Programului SARD, se aplică abordarea europeană LEADER la nivel local.

Scopul acestor opt acorduri semnate este de a determina bazele teritoriale pentru cooperarea între toți actorii în domenii de interes comun, și de a asigura dezvoltarea social-economică a teritoriul rural stabilit. Acorduri de parteneriat se încheie pe un termen nedeterminat. DESCARCĂ

 

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Acordul de parteneriat GAL

 

În noiembrie 2017, membrii ai opt GAL-uri, create de actorii locali cu asistența SARD, au semnat acorduri formale de parteneriat, care reprezintă baza activității lor comune.

Părțile semnatare includ reprezentanții societății civile, administrației publice locale și ai agenților economici, au misiuni comune și doresc să coopereze în domenii de interes comun, în scopul eficientizării activităților în procesele de dezvoltare și îmbunătățirii nivelului de trai al comunităților locale. În acest scop, cu suportul inițial din partea Programului SARD, se aplică abordarea europeană LEADER la nivel local.

Scopul acestor opt acorduri semnate este de a determina bazele teritoriale pentru cooperarea între toți actorii în domenii de interes comun, și de a asigura dezvoltarea social-economică a teritoriul rural stabilit. Acorduri de parteneriat se încheie pe un termen nedeterminat. DESCARCĂ

 

Browse our site: