Cadrul legal pentru implementarea abordării LEADER în Republica Moldova 2017

 

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Cadrul legal pentru implementarea abordării LEADER in Republica Moldova 2017

 

Raportul privind cadrul legal pentru implementarea abordării LEADER în Republica Moldova, elaborat în cadrul Programului SARD, prezintă idea ce stă în baza grupurilor acțiune locală și conține analiza celor mai bune practici de implementare LEADER în țările-membre UE și alte țări. De asemenea, se analizează cadrul legislativ actual din Republica Moldova și se apreciază obstacole majore ce țin de funcționarea și înregistrarea GALurilor în Moldova. Raportul conține concluzii și recomandări sub forma de scenarii întru realizarea cu succes a activităților și înregistrării viitoare a grupurilor acțiune locală în Moldova. Studiul a fost elaborat în cadrul Programului SARD finanțat de UE în 2017. Autorii studiului sunt: Iulian Rusu, expert în domeniul juridic, și Marta Marczis, expert european în domeniul dezvoltării rurale.

DESCARCĂ

Browse our site: