Programul „Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD) este o iniţiativă a Uniunii Europene pe o perioadă de trei ani, implementată de PNUD în Republica Moldova. Implementarea conceptului LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) și a abordării pentru Dezvoltarea locală condusă de comunităţi (CLLD) este o măsură inovativă și transversală a programului.

Principalul obiectiv al Programului este promovarea instaurării unui climat de încredere în regiunile și unităţile teritorial-administrative cu statut special.

Programul reunește autoritățile și structurile naţionale și regionale, facilitând astfel dialogul întru elaborarea strategiilor naţionale. Principalele componente ale programului, implementate într-un mod sinergic și cuprinzător, au ca scop abilitarea comunităților, dezvoltarea antreprenoriatului local și a ÎMM-urilor, încurajarea investițiilor în renovarea infrastructurii de mici dimensiuni și promovarea cooperării intercomunitare.

Inițiativa LEADER

LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) este o inițiativă a Uniunii Europene. Este o metodă și un instrument de program menit să sprijine intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă la nivel local.

Începând cu anul 2013, metoda LEADER este aplicată nu doar în sate, dar și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi” (CLLD). Cu timpul, programul s-a extins și din punct de vedere geografic.

GAL-urile sunt responsabile de autoritățile locale aflate în dezvoltare și reprezintă autoritățile, agenții economici și societatea civilă locală. GAL-urile iau decizii cu privire la delimitarea teritorială a activităţilor lor, stabilesc parteneriate oficiale, pregătesc și convin asupra strategiilor integrate locale de dezvoltare rurală, identifică și implementează acțiuni de dezvoltare locală.

LEADER în Moldova

Spre localități rurale prospere

Fiind finanțat de Uniunea Europeană (6,5 milioane EUR) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD) intenționează să intensifice pe parcursul anilor 2016–2018 cooperarea între autoritățile centrale și cele locale, cât și între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, pentru a moderniza capacitățile administrațiilor publice locale și intensifica dezvoltarea socio-economică a regiunii și Republicii Moldova. Implementarea programului LEADER (acronim din limba franceza ce semnifică Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale) și și a abordării pentru Dezvoltarea locală condusă de comunităţi (CLLD) este o măsură inovativă și transversală a programului.

LEADER este o inițiativă UE, o metodă și un instrument de program menit să sprijine intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă la nivel local.  Primul program de tip LEADER a fost inițiat în statele membre ale UE în anul 1991. Începând cu anul 2013, metoda LEADER este aplicată nu doar în sate, dar și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi” (CLLD). Cu ajutorul UE și al altor programe finanțate de donatori, metoda a fost extinsă în țările aflate în perioada de pre-aderare la UE și în țările învecinate.

Principalii actori ai tuturor iniţiativelor locale LEADER/Dezvoltarea locală condusă de comunităţi sunt așa-numitele Grupuri de acţiune locală (GAL), formate, de jos în sus, de partenerii locali. GAL-urile sunt responsabile de guvernarea locală în dezvoltare și reprezintă autoritățile locale, companiile și societatea civilă. GAL-urile decid cu privire la delimitarea teritorială a activităților lor, stabilirea parteneriatelor formale, pregătirea și convenirea asupra strategiilor de dezvoltare rurală locală integrată, identificarea și implementarea acțiunilor de dezvoltare locală.

Inițiativa SARD LEADER susține crearea, funcționarea și managementul GAL-urilor create din actori locali în regiunile țintă și raioanele din vecinătate. Programul ajută la dezvoltarea tuturor resurselor umane necesare, oferă asistența tehnică, abordează aspectele legale, cele de cofinanțare și guvernare.

La nivel național, SARD LEADER contribuie la procesul prin care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) elaborează Programul LEADER național pentru dezvoltarea rurală în Moldova. SARD LEADER mai este și un model pentru organizațiile neguvernamentale naționale (ONG-uri) ce pilotează LEADER/DLCC în toată țară.

SARD este un participant activ și unul din inițiatorii activității “Comitetului de Coordonare LEADER”, sub auspiciul MADRM. Produsele de cunoștințe privind pilotarea programului LEADER și îndrumările metodologice pentru adaptarea abordării LEADER/DLCC au fost pregătite și partajate cu toți actorii naționali și regionali. A fost realizat și un studiu pentru a identifica cea mai potrivită formă juridică pentru GAL-urile din Moldova, care a fost finalizat și partajat cu autoritățile relevante.

 

LEAFLET 2018

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Spre localități rurale prospere

Fiind finanțat de Uniunea Europeană (6,5 milioane EUR) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD) intenționează să intensifice pe parcursul anilor 2016–2018 cooperarea între autoritățile centrale și cele locale, cât și între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, pentru a moderniza capacitățile administrațiilor publice locale și intensifica dezvoltarea socio-economică a regiunii și Republicii Moldova. Implementarea programului LEADER (acronim din limba franceza ce semnifică Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale) și și a abordării pentru Dezvoltarea locală condusă de comunităţi (CLLD) este o măsură inovativă și transversală a programului.

LEADER este o inițiativă UE, o metodă și un instrument de program menit să sprijine intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă la nivel local.  Primul program de tip LEADER a fost inițiat în statele membre ale UE în anul 1991. Începând cu anul 2013, metoda LEADER este aplicată nu doar în sate, dar și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi” (CLLD). Cu ajutorul UE și al altor programe finanțate de donatori, metoda a fost extinsă în țările aflate în perioada de pre-aderare la UE și în țările învecinate.

Principalii actori ai tuturor iniţiativelor locale LEADER/Dezvoltarea locală condusă de comunităţi sunt așa-numitele Grupuri de acţiune locală (GAL), formate, de jos în sus, de partenerii locali. GAL-urile sunt responsabile de guvernarea locală în dezvoltare și reprezintă autoritățile locale, companiile și societatea civilă. GAL-urile decid cu privire la delimitarea teritorială a activităților lor, stabilirea parteneriatelor formale, pregătirea și convenirea asupra strategiilor de dezvoltare rurală locală integrată, identificarea și implementarea acțiunilor de dezvoltare locală.

Inițiativa SARD LEADER susține crearea, funcționarea și managementul GAL-urilor create din actori locali în regiunile țintă și raioanele din vecinătate. Programul ajută la dezvoltarea tuturor resurselor umane necesare, oferă asistența tehnică, abordează aspectele legale, cele de cofinanțare și guvernare.

La nivel național, SARD LEADER contribuie la procesul prin care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) elaborează Programul LEADER național pentru dezvoltarea rurală în Moldova. SARD LEADER mai este și un model pentru organizațiile neguvernamentale naționale (ONG-uri) ce pilotează LEADER/DLCC în toată țară.

SARD este un participant activ și unul din inițiatorii activității “Comitetului de Coordonare LEADER”, sub auspiciul MADRM. Produsele de cunoștințe privind pilotarea programului LEADER și îndrumările metodologice pentru adaptarea abordării LEADER/DLCC au fost pregătite și partajate cu toți actorii naționali și regionali. A fost realizat și un studiu pentru a identifica cea mai potrivită formă juridică pentru GAL-urile din Moldova, care a fost finalizat și partajat cu autoritățile relevante.

Programul „Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD) este o iniţiativă a Uniunii Europene pe o perioadă de trei ani, implementată de PNUD în Republica Moldova. Implementarea conceptului LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) și a abordării pentru Dezvoltarea locală condusă de comunităţi (CLLD) este o măsură inovativă și transversală a programului.

Principalul obiectiv al Programului este promovarea instaurării unui climat de încredere în regiunile și unităţile teritorial-administrative cu statut special.

Programul reunește autoritățile și structurile naţionale și regionale, facilitând astfel dialogul întru elaborarea strategiilor naţionale. Principalele componente ale programului, implementate într-un mod sinergic și cuprinzător, au ca scop abilitarea comunităților, dezvoltarea antreprenoriatului local și a ÎMM-urilor, încurajarea investițiilor în renovarea infrastructurii de mici dimensiuni și promovarea cooperării intercomunitare.

Inițiativa LEADER

LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) este o inițiativă a Uniunii Europene. Este o metodă și un instrument de program menit să sprijine intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă la nivel local.

Începând cu anul 2013, metoda LEADER este aplicată nu doar în sate, dar și în zone urbane și poartă denumirea de „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi” (CLLD). Cu timpul, programul s-a extins și din punct de vedere geografic.

GAL-urile sunt responsabile de autoritățile locale aflate în dezvoltare și reprezintă autoritățile, agenții economici și societatea civilă locală. GAL-urile iau decizii cu privire la delimitarea teritorială a activităţilor lor, stabilesc parteneriate oficiale, pregătesc și convin asupra strategiilor integrate locale de dezvoltare rurală, identifică și implementează acțiuni de dezvoltare locală.

LEADER în Moldova

Browse our site: