Principiile LEADER/DLCC

Abordarea Europeană LEADER se bazează pe șapte principii specifice, care trebuie să fie prezente toate în mod simultan pentru a aplica metoda dată în mod corect. Anume aceste șapte caracteristici definesc LEADER ca o metodologie și o disting de alte programe de finanțare.

Bazată pe o anumită zonă. Abordarea bazată pe o anumită zonă implică o axare pe un teritoriu mic, omogen, coeziv din punct de vedere social, deseori caracterizat de tradiții comune, o identitate locală partajată și un sentiment de apartenență sau de necesități și așteptări comune. O zonă LEADER trebuie să definească în mod clar hotarele geografice, care nu neapărat sunt hotarele administrative, ci mai degrabă hotare practice sau funcționale. Dispunerea de o astfel de zonă în calitate de punct de referință facilitează recunoașterea factorilor puternici și celor slabi, a amenințărilor și oportunităților la nivel local, precum și a potențialului endogen și identificarea impedimentelor majore pentru dezvoltarea durabilă.

 

Parteneriatul local. GAL implică atât parteneri publici, cât și privați, trebuie să fie bine echilibrat și reprezentativ pentru grupurile de interes local existente, care vin din diverse sectoare socio-economice prezente în zonă. La nivelul de luare a deciziilor, partenerii privați și asociațiile trebuie să formeze cel puțin 50% plus o persoană din parteneriatul local. Forma sa juridică poate varia de la țară la țară, iar parteneriatele deseori au un statut non-profit.

De jos în sus. Abordarea de jos în sus înseamnă că actorii locali participă în luarea deciziilor privind planificarea strategică și în selectarea priorităților care urmează să fie abordate în zona lor locală. Implicarea actorilor locali include populația generală, grupurile de interes economic și social și reprezentanții instituțiilor publice și private. LEADER funcționează în baza faptului că localnicii sunt cei mai bine plasați pentru a supraveghea dezvoltarea teritoriului lor. Poate fi perceput ca un instrument de democrație participativă, care suplimentează democrația parlamentară electorală.

Managementul local. Managementul, inclusiv managementul financiar al programelor LEADER, este încredințat GAL-ului. Beneficiile acestui management local rezidă în mod primar în virtutea proximității. Această abordare permite GAL-ului să dezvolte cunoștințele despre promotorii proiectului, cât și despre caracteristicile sociale și economice ale zonei. Proximitatea îmbunătățește fluxurile informaționale și eficientizează și simplifică procedurile pentru promotorii proiectului. Managementul local, mai mult decât managementul centralizat, induce posibilitatea de a stimula emergența unor proiecte ajustate la necesitățile locale și potențiale care nu mereu se potrivesc cadrelor instituționale tradiționale.

Cine activează în cadrul abordării “LEADER” la nivel local și ce înseamnă ‘local’ pentru LEADER?În cadrul tuturor inițiativelor LEADER, procesul de dezvoltare rurală locală este gestionat de GAL-uri, care sunt create de reprezentanții municipalităților relevante, companiilor locale și organizațiilor societății civile. Activitățile fiecărui GAL trebuie să acopere o zonă rurală adiacentă, cu o populație între 10.000 și 100.000.Integrarea multisectorială. LEADER nu este un program sectorial de dezvoltare; strategia GAL-ului trebuie să dispună de o argumentare multisectorială, integrând câteva sectoare de activitate. Acțiunile și proiectele conținute în strategiile locale trebuie să fie corelate și coordonate ca un tot întreg coerent. GAL-ul este un creuzet pentru actori care uneori sunt surprinzător de diferiți și această diversitate deseori creează condiții ideale pentru inovații. Totuși, GAL-ul trebuie să poată să întrunească diverse interese și grupuri de interes împreună într-un mod constructiv.

 

Relaționale și cooperare. GAL este o rețea în sine, dar acesta mai trebuie să se uite și împrejur și să coopereze cu alte organizații de dezvoltare la nivel local, regional, național și internațional. Relaționarea este un mijloc de a transfera bune practici, de a disemina inovațiile și de a se baza pe lecțiile însușite din dezvoltarea locală. Relaționarea stabilește legăturile între persoane, proiecte și zone rurale, și ajută la depășirea izolației cu care se confruntă unele regiuni rurale. Aceasta poate ajuta la stimularea proiectelor de cooperare prin stabilirea legăturilor între grupurile LEADER în jurul unor interese partajate. Cooperarea merge mai departe decât relaționarea. Cooperarea implică efortul unui GAL de a realiza un proiect comun cu un centru urban din regiune, un alt grup LEADER sau cu un grup care utilizează aceeași abordare într-o altă regiune sau într-o altă țară. Cooperarea cu alte regiuni deseori este cea mai bună sursă de inovații pentru GAL. Perspectivele noi deseori pot duce la noi oportunități.

Inovații. Natura inovativă a LEADER/DLCC poate fi percepută ca o modalitate de a promova elaborarea de soluții noi pentru organizarea societăților locale/rurale. Această inovație ține de (re)descoperirea resurselor locale de comunitate și de valorificarea acestora cu noile cunoștințe și tehnologii. Inovațiile stimulează realizarea schimbărilor pentru reinventarea prosperității locale. Impulsul local extins asupra schimbării, acțiunile comunitare regândite de noile parteneriate create și noua valoare adăugată produselor și serviciilor locale înseamnă că comunitatea locală răspunde într-un mod mai efectiv decât a fost anterior posibil la vechile și noile oportunități și constrângeri de dezvoltare.

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Principiile LEADER/DLCC

Abordarea Europeană LEADER se bazează pe șapte principii specifice, care trebuie să fie prezente toate în mod simultan pentru a aplica metoda dată în mod corect. Anume aceste șapte caracteristici definesc LEADER ca o metodologie și o disting de alte programe de finanțare.

Bazată pe o anumită zonă. Abordarea bazată pe o anumită zonă implică o axare pe un teritoriu mic, omogen, coeziv din punct de vedere social, deseori caracterizat de tradiții comune, o identitate locală partajată și un sentiment de apartenență sau de necesități și așteptări comune. O zonă LEADER trebuie să definească în mod clar hotarele geografice, care nu neapărat sunt hotarele administrative, ci mai degrabă hotare practice sau funcționale. Dispunerea de o astfel de zonă în calitate de punct de referință facilitează recunoașterea factorilor puternici și celor slabi, a amenințărilor și oportunităților la nivel local, precum și a potențialului endogen și identificarea impedimentelor majore pentru dezvoltarea durabilă.

Parteneriatul local. GAL implică atât parteneri publici, cât și privați, trebuie să fie bine echilibrat și reprezentativ pentru grupurile de interes local existente, care vin din diverse sectoare socio-economice prezente în zonă. La nivelul de luare a deciziilor, partenerii privați și asociațiile trebuie să formeze cel puțin 50% plus o persoană din parteneriatul local. Forma sa juridică poate varia de la țară la țară, iar parteneriatele deseori au un statut non-profit.

De jos în sus. Abordarea de jos în sus înseamnă că actorii locali participă în luarea deciziilor privind planificarea strategică și în selectarea priorităților care urmează să fie abordate în zona lor locală. Implicarea actorilor locali include populația generală, grupurile de interes economic și social și reprezentanții instituțiilor publice și private. LEADER funcționează în baza faptului că localnicii sunt cei mai bine plasați pentru a supraveghea dezvoltarea teritoriului lor. Poate fi perceput ca un instrument de democrație participativă, care suplimentează democrația parlamentară electorală.

Managementul local. Managementul, inclusiv managementul financiar al programelor LEADER, este încredințat GAL-ului. Beneficiile acestui management local rezidă în mod primar în virtutea proximității. Această abordare permite GAL-ului să dezvolte cunoștințele despre promotorii proiectului, cât și despre caracteristicile sociale și economice ale zonei. Proximitatea îmbunătățește fluxurile informaționale și eficientizează și simplifică procedurile pentru promotorii proiectului. Managementul local, mai mult decât managementul centralizat, induce posibilitatea de a stimula emergența unor proiecte ajustate la necesitățile locale și potențiale care nu mereu se potrivesc cadrelor instituționale tradiționale.

Cine activează în cadrul abordării “LEADER” la nivel local și ce înseamnă ‘local’ pentru LEADER?În cadrul tuturor inițiativelor LEADER, procesul de dezvoltare rurală locală este gestionat de GAL-uri, care sunt create de reprezentanții municipalităților relevante, companiilor locale și organizațiilor societății civile. Activitățile fiecărui GAL trebuie să acopere o zonă rurală adiacentă, cu o populație între 10.000 și 100.000.Integrarea multisectorială. LEADER nu este un program sectorial de dezvoltare; strategia GAL-ului trebuie să dispună de o argumentare multisectorială, integrând câteva sectoare de activitate. Acțiunile și proiectele conținute în strategiile locale trebuie să fie corelate și coordonate ca un tot întreg coerent. GAL-ul este un creuzet pentru actori care uneori sunt surprinzător de diferiți și această diversitate deseori creează condiții ideale pentru inovații. Totuși, GAL-ul trebuie să poată să întrunească diverse interese și grupuri de interes împreună într-un mod constructiv.

 

Relaționale și cooperare. GAL este o rețea în sine, dar acesta mai trebuie să se uite și împrejur și să coopereze cu alte organizații de dezvoltare la nivel local, regional, național și internațional. Relaționarea este un mijloc de a transfera bune practici, de a disemina inovațiile și de a se baza pe lecțiile însușite din dezvoltarea locală. Relaționarea stabilește legăturile între persoane, proiecte și zone rurale, și ajută la depășirea izolației cu care se confruntă unele regiuni rurale. Aceasta poate ajuta la stimularea proiectelor de cooperare prin stabilirea legăturilor între grupurile LEADER în jurul unor interese partajate. Cooperarea merge mai departe decât relaționarea. Cooperarea implică efortul unui GAL de a realiza un proiect comun cu un centru urban din regiune, un alt grup LEADER sau cu un grup care utilizează aceeași abordare într-o altă regiune sau într-o altă țară. Cooperarea cu alte regiuni deseori este cea mai bună sursă de inovații pentru GAL. Perspectivele noi deseori pot duce la noi oportunități.

Inovații. Natura inovativă a LEADER/DLCC poate fi percepută ca o modalitate de a promova elaborarea de soluții noi pentru organizarea societăților locale/rurale. Această inovație ține de (re)descoperirea resurselor locale de comunitate și de valorificarea acestora cu noile cunoștințe și tehnologii. Inovațiile stimulează realizarea schimbărilor pentru reinventarea prosperității locale. Impulsul local extins asupra schimbării, acțiunile comunitare regândite de noile parteneriate create și noua valoare adăugată produselor și serviciilor locale înseamnă că comunitatea locală răspunde într-un mod mai efectiv decât a fost anterior posibil la vechile și noile oportunități și constrângeri de dezvoltare.

Browse our site: