Solicitarea propunerilor locale din partea GAL-urilor

În baza suportului UE acordat prin Programul SARD, fiecare GAL și-a anunțat propriile apeluri de propuneri locale (în martie 2018) în rândul partenerilor locali, inclusiv persoanele private, companiile locale, societatea civilă și organizațiile publice, care au fost invitate să-și prezinte propunerile.

Propunerile prezentate au fost evaluate din perspectiva: relevanței în legătură cu principiile de dezvoltare locală ale GAL-ului vizat, rezultatelor scontate și impactului proiectului, fezabilității, caracterului inclusiv și durabilității. Obiectivul solicitărilor de propuneri locale ale GAL a fost cel de a crea oportunitatea pentru ca actorii de dezvoltare locală să prezinte proiecte de dezvoltare și să decidă asupra unor proiecte locale concrete, care vor fi susținute din grantul oferit de SARD pentru fiecare GAL.

Propunerile de proiect au fost evaluate de Comitetele de Selectare ale GAL-urilor, alese de Consiliile GAL. Oficiile de management GAL au acționat drept secretariat. Recomandările Comitetului de Selectare au fost aprobate de Consiliul relevant GAL și Oficiul Programului SARD. Toate propunerile selectate întrunesc criteriile de eligibilitate și prezentare, conform celor expuse în apelul relevant de propuneri.

În total au fost prezentate 162 de propuneri către cele opt GAL-uri și 78 au fost aprobate de cele opt Consilii GAL și Programul SARD pentru implementare. Din acestea, 23 de proiecte își propun drept scop să dezvolte afacerile locale, opt se referă la dezvoltarea turismului, 24 de proiecte se axează pe îmbunătățirea serviciilor locale, iar protecția moștenirii culturale locale reprezintă obiectivul a 18 proiecte și cinci proiecte se axează pe protecția mediului sau reabilitarea resurselor naturale.

DESCARCĂ

 

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Solicitarea propunerilor locale din partea GAL-urilor

În baza suportului UE acordat prin Programul SARD, fiecare GAL și-a anunțat propriile apeluri de propuneri locale (în martie 2018) în rândul partenerilor locali, inclusiv persoanele private, companiile locale, societatea civilă și organizațiile publice, care au fost invitate să-și prezinte propunerile.

Propunerile prezentate au fost evaluate din perspectiva: relevanței în legătură cu principiile de dezvoltare locală ale GAL-ului vizat, rezultatelor scontate și impactului proiectului, fezabilității, caracterului inclusiv și durabilității. Obiectivul solicitărilor de propuneri locale ale GAL a fost cel de a crea oportunitatea pentru ca actorii de dezvoltare locală să prezinte proiecte de dezvoltare și să decidă asupra unor proiecte locale concrete, care vor fi susținute din grantul oferit de SARD pentru fiecare GAL.

Propunerile de proiect au fost evaluate de Comitetele de Selectare ale GAL-urilor, alese de Consiliile GAL. Oficiile de management GAL au acționat drept secretariat. Recomandările Comitetului de Selectare au fost aprobate de Consiliul relevant GAL și Oficiul Programului SARD. Toate propunerile selectate întrunesc criteriile de eligibilitate și prezentare, conform celor expuse în apelul relevant de propuneri.

În total au fost prezentate 162 de propuneri către cele opt GAL-uri și 78 au fost aprobate de cele opt Consilii GAL și Programul SARD pentru implementare. Din acestea, 23 de proiecte își propun drept scop să dezvolte afacerile locale, opt se referă la dezvoltarea turismului, 24 de proiecte se axează pe îmbunătățirea serviciilor locale, iar protecția moștenirii culturale locale reprezintă obiectivul a 18 proiecte și cinci proiecte se axează pe protecția mediului sau reabilitarea resurselor naturale.

DESCARCĂ

Browse our site: